Công cụ kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử miễn phí
Có thể kiểm tra tất các các đơn vị hóa đơn điện tử
Bạn cần kiểm tra hóa đơn
Kéo tệp hóa đơn XML vào đây hoặc tải tệp lên
Với hoadon.online, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng
Kiểm tra tính nguyên vẹn của hóa đơn
Kiểm tra hóa đơn đúng nguyên lý kế toán
Kiểm tra thông tin người mua hàng
Kiểm tra doanh thu/ thuế sổ chi tiết sản phẩm với tổng hóa đơn
Kiểm tra thông tin chữ ký số
Kiểm tra ngày ký và ngày lập hóa đơn
Kiểm tra hóa đơn có mã CQT cấp
Kiểm tra tất cả các loại hóa đơn, vé điện tử,.. cũng như hóa đơn thuế nhà thầu
Công cụ kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử miễn phí
Mắt Bão được lựa chọn là một trong đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp của Tổng cục Thuế
Mắt Bão được chứng nhận "Giải pháp giao dịch điện tử an toàn" từ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
Mắt Bão đạt giải thưởng tại hạng mục “Giải pháp hỗ trợ thanh toán” của Best Solutions Adward 2021
Copyright© Mat Bao Company. All Reserved.